Nowoczesna Kancelaria Prawna

oferująca kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych
jak również dla przedsiębiorców.

Odszkodowania za straty w COVID-19

Odszkodowanie za straty finansowe i utracone korzyści. Szkody majątkowe. Nieplanowane koszty, odwołane projekty, zamknięta firma. Poszkodowany. Skarb Państwa.

Firma w kryzysie COVID-19

Wnioski o zwolnienie z opłat czynszu, kredytu, leasingu. Wsparcie pracodawcy. Ochrona dłużnika, windykacja należności. Ogłoszenie upadłości...

Służba zdrowia w COVID-19

Wstrzymane zabiegi, rehabilitacja, świadczenia zdrowotne. Pacjent. Lekarz, Pielęgniarka. Obowiązek pracy w dobie epidemii. Wnioski, odwołania.

Prawo karne w COVID-19

Obrona przed mandatem, odwołanie od kar finansowych. Postępowanie dyscyplinarne. Odpowiedzialność karna pracodawcy. Wykroczenia.

Konsument a COVID-19

Zwrot opłat za usługi, rozwiązanie umowy. Wstrzymane przedszkola. Odwołane wakacje, rezerwacje, loty. Odwołana komunia czy wesele.

Prawo bankowe, kredyty CHF

Zwrot nadpłaconych rat, obniżenie rat przyszłych, unieważnienie umowy. Kredyt indeksowany i denominowany. Niedozwolone klauzule umowne.

Centrum odszkodowań

Wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy. Szkody osobowe i majątkowe. Zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta rodzinna.

Windykacja należności

Dłużnik, wierzyciel. Umowy - zlecenie, o dzieło, sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, pożyczka, darowizna, cesja. Ugoda i mediacja.

Wiodące obszary

Sądy Rejonowe - Sądy Okręgowe - Sądy Apelacyjne

Postępowanie karne: reprezentacja pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych.
Postępowanie cywilne: odszkodowanie/zadośćuczynienie, ubezpieczenia społeczne, spadki, prawo pracy, rozwód/separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska.

Nasz zespół

Zatrudniamy najlepszych specjalistów we wszystkich dziedzinach prawa. Każdy adwokat czy radca prawny
pracujący w naszej kancelarii posiada wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie.

zobacz wszystkich

Zasięg działania

Obsługujemy Klientów na terenie całej Polski. Prowadzimy sprawy karne i cywilne w każdym województwie.