POSTĘPOWANIE KARNE
Kancelaria zapewnia obsługę w postępowaniu karnym. Badamy akta postępowania przygotowawczego, składamy wnioski dowodowe celem ustalenia odpowiedzialności oraz jej zakresu. Jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego reprezentujemy Państwa w sądzie karnym.

POSTĘPOWANIE CYWILNE
W ramach prowadzonego postępowania cywilnego zajmujemy się roszczeniamio zadośćuczynienie i odszkodowanie. Na etapie przed-sądowym dochodzimy świadczeń od ubezpieczycieli, pracodawców, urzędów. Reprezentujemy Państwa we wszystkich sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych.

POSTĘPOWANIE SPADKOWE
Działania kancelarii obejmują pomoc prawną w stwierdzeniu nabycia spadku. Przyjęcie lub odrzuceniu spadku może nastąpić przed notariuszem bądź na drodze sądowej, gdzie reprezentujemy Państwa interesy majątkowe.

Biegły sądowy ds.
rekonstrukcji wypadków drogowych

Pracujący dla kancelarii rzeczoznawca posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Opinia opracowana przez biegłego rzetelnie uwzględnia wszystkie zebrane dowody stanowiąc istotny dowód w sprawie karnej i cywilnej.


Nasz lekarz
% uszczerbku na zdrowiu

Gwarantujemy naszym klientom komisję lekarską, przeprowadzaną przez lekarza naszego lekarza orzecznika z zakresu ortopedii. Precyzyjne ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu wpływa na wysokość uzyskiwanych świadczeń.

Rekordowe odszkodowania

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania...

Wypadek komunikacyjny
Wypadek w pracy
Poślizgnięcia lub potknięcia
Potrącenie przez pojazd
Śmierć bliskiej osoby