Częste pytania

Byłem poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Szkoda została zgłoszona. Jak długo potrwa postępowanie likwidacyjne?

Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakład ubezpieczeń powinien w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody wypłacić odszkodowanie. Bywa jednak tak, że termin wypłaty odszkodowania jest uzależniony od prowadzonego postępowania karnego lub cywilnego. Wtedy ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie 90 dni od daty zgłoszenia.