Częste pytania

Jak długo muszę czekać na pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń, działając na podstawie i w granicach prawa zobligowany jest do wypłaty odszkodowania zgodnie z terminami zawartymi w przepisach, czyli 30 dni. Przestrzeganie tych terminów jest ich obowiązkiem. Niestety zawsze dopuszczają się oni zwłoki. Przede wszystkim są to przypadki, gdy do analizy sprawy brakuje dokumentów, wówczas wysyłana jest prośba o ich dostarczenie i uzupełnienie roszczenia. Właśnie wtedy sprawa może przeciągnąć się w czasie.