Częste pytania

Nasza wnuczka wracała ze szkoły, przechodząc na pasach została potrącona przez samochód. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Co mamy zrobić by uzyskać odszkodowanie?

Sytuacja kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie oznacza, że są Państwo pozbawieni prawa do uzyskania odszkodowania. Wówczas kierujemy wezwanie do zapłaty to Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To właśnie ta instytucja wypłaca odszkodowania w przypadku gdy sprawca zdarzenia pozostaje nieznany lub kiedy w chwili zdarzenia nie posiadał on obowiązkowego ubezpieczenia OC. Należy pamiętać, że zazwyczaj UFG wypłaca odszkodowanie tylko za szkody osobowe, związane z utratą zdrowia. Należy więc jak najszybciej wystosować pismo do UFG, zebrać i zabezpieczyć dowody, istotne będą też oświadczenia świadków tego zdarzenia.