Częste pytania

Wracałam pieszo z pracy do domu, na jednym ze skrzyżowań przechodziłam przez jezdnię na zielonym świetle, jadący z naprzeciwka kierowca nie zauważył mnie i uderzył w mój lewy bok. Wiem, że mogę domagać się odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia, ale słyszałam, że należy mi się też coś z zakładu pracy, czy to prawda?

Przede wszystkim, Pracodawca musi sporządzić protokół wypadku w drodze do bądź z pracy, powinien być on sporządzony w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Pani. Pracodawca ma na to wiążący termin 14 dni od dnia w którym doszło do wypadku. Jeżeli stała się Pani niezdolna do pracy na czas dłuższy od 33 dni, to ma Pani prawo do 100% wynagrodzenia. Jeśli natomiast po upływie 33 dni nadal będzie Pani na zwolnieniu lekarskim, wówczas przysługuje Pani zasiłek chorobowy na okres nie dłuższy niż 182 dni. Ważną informacją jest również fakt, że jeśli niezdolność do pracy będzie dłuższa niż 182 dni, należy się Pani świadczenie rehabilitacyjne, jeśli rehabilitacja jest niezbędnym czynnikiem do odzyskania stanu zdrowia sprzed wypadku. Świadczenie to, musi być wypłacane Pani nie dłużej niż 1 rok.