Częste pytania

Zostałam potrącona przez samochód. Mam złamane obie ręce i zwichnięta nogę. Nie potrafię chodzić i samodzielnie funkcjonować. Czy przysługuje mi jakaś opieka? Pomoc opiekunki? Kto za to zapłaci?

W takim przypadku, Ubezpieczyciel, obowiązany jest do zwrotu kosztów z tytułu opieki osób trzecich. Obowiązek naprawienia szkody, obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Ważne jest, by wykazać, że faktycznie nie jest Pani w stanie samodzielnie wykonywać codziennych prac a pomoc osoby trzeciej jest niezbędna. Osobą tą może być zarówno małżonek, syn czy sąsiadka. Trzeba jednak zadbać, o stosowne dokumenty potwierdzające Pani stan zdrowia po wypadku oraz oświadczenie obu stron, Opiekuna i osoby opiekowanej, o fakcie sprawowania nad nią opieki w okresie jej niezdolności do wykonywania swoich obowiązków.