Częste pytania

Skąd mam wiedzieć, kto był sprawcą wypadku i jakie są dane jego polisy?

Sprawcę zdarzenia określa Policja, przybywająca na miejsce zdarzenia. Sporządza się odpowiednią notatkę urzędową, o której dostarczenie staramy się jako Pani Pełnomocnik odrębnym pismem. Policja ma obowiązek udostępnić dane z polisy, wówczas ich sprawdzenie nie stanowi problemu.