Częste pytania

O zwrot jakich wydatków mogę ubiegać się od Ubezpieczyciela?

Przysługuje Panu zwrot poniesionych kosztów, które miały na celu zapobieżenie powstałej szkody i zmniejszenie jej rozmiarów. Należą do nich przede wszystkim koszty leczenia i egzystencji po wypadku, zakup urządzeń rehabilitacyjnych, leków. Rehabilitacje, wizyty u lekarzy, kontrole czy badania. Wchodzi w to również zwrot kosztu dojazdów do placówek medycznych, opieka osób trzecich nad Poszkodowanym a także zwrot utraconego dochodu przez osobę Poszkodowaną podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.