Częste pytania

Moja babcia przewróciła się na nierównym chodniku w centrum miasta, złamała nogę i jako osoba starsza ma małe szanse na powrót do sprawności fizycznej sprzed wypadku. Czy należy jej się odszkodowanie?

Owszem. Naszym zadaniem jest ustalić osobę, która była odpowiedzialna za nierówności na chodniku. Często bywa, że jest to osoba prywatna, właściciel posesji obok, bądź też zarządcą może okazać się Urząd Miasta czy gmina. Wówczas kierujemy więc roszczenie o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia zarządcy chodnika, jako osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę, obowiązaną do jej naprawienia.