Częste pytania

Czym jest Zielona Karta?

Zielona Karta to międzynarodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kierowcę poza granicami kraju z którego pochodzi. Jest bardzo opłacalna, gdy wybieramy się w podróż poza granice Państw, należących do Unii Europejskiej.