Częste pytania

Rok temu, moja mama miała wypadek samochodowy. Doznała lekkich obrażeń ciała i miała zwichniętą rękę. Nie starała się o odszkodowanie za ten wypadek. Kilka miesięcy temu zmarła. Czy roszczenie o odszkodowanie przechodzi na spadkobierców?

Tak. Niezależnie od tego czy powództwo zostało wytoczone za życia Pani matki, czy też nie, Pani jako spadkobierca może wystąpić z naszą pomocą o odszkodowanie. Przysługuje ono w takim zakresie, jaki odpowiada powstałej szkodzie do dnia jej śmierci.