Częste pytania

Opiekuję się moim dziadkiem, w zeszłym roku został potrącony przez rozpędzony samochód. Przez ten czas codziennie sprawuję nad nim opiekę, długo tez przebywałam na urlopie, by móc poświęcić mu czas. Czy uzyskam z tego tytułu jakieś pieniądze?

Pani dziadek, może starać się z naszą pomocą o odszkodowanie z tytułu tego wypadku. Wówczas, wystąpimy do Ubezpieczyciela z roszczeniem o zwrot kosztów opieki osoby trzeciej. Sporządzimy odpowiednią specyfikację, określając zakres Pani opieki nad dziadkiem, oraz liczbę godzin którą Pani w celu poświęciła. Na tej podstawie, Ubezpieczyciel wypłaci odpowiednią kwotę w ramach opieki nad Poszkodowanym.