Częste pytania

Moja córka wracała ze szkoły samochodem wraz z kolegą, oboje mieli wypadek. Chłopcu nic się nie stało, natomiast moja córka leży w śpiączce. Czy odszkodowanie musi zapłacić nam jej kolega? To nie była jego wina, inny pojazd wymusił pierwszeństwo. Nie chcemy obciążać go kosztami. Co robić?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), z którego pokrywa się szkody wyrządzone przez ruch pojazdu. Jeśli kolega córki nie był sprawcą zdarzenia, nie będzie on ponosił żadnych kosztów. Nawet jemu nasza Kancelaria prawna może pomóc w uzyskaniu odszkodowania, które będziemy egzekwować z polisy OC sprawcy zdarzenia.