Częste pytania

Mój sąsiad posiada duże gospodarstwo rolne. Przez zaniedbanie, nie zabezpieczył szamba, gdy wracałem do domu, wpadłem do niego. Czy należy mi się odszkodowanie? Do kogo powinienem się o nie zwrócić?

W związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, rolnik, ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, wówczas przysługuje Panu między innymi; zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia, wyrównanie utraconego dochodu, koszty opieki osób trzecich, w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów. Wszystkie te koszty, ponosi Ubezpieczyciel rolnika, który jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.