Częste pytania

Czy Ubezpieczyciel może wypłacać mi kwotę zadośćuczynienia rozbijając je na części, przykładowo kwartalnie, bądź co miesiąc?

Nie. Z przepisów prawnych jasno wynika, że zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym osobie Poszkodowanej. Zatem w momencie kiedy staramy się w Pana imieniu o wypłatę, musi być ona wypłacona przez Ubezpieczyciela w całości.