Częste pytania

Otrzymałam wysokie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, czy muszę odprowadzić za niego podatek dochodowy?

Nie musi się Pani martwić o kwestię podatku, gdyż zwolnione są z podatku otrzymane odszkodowania, jeśli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.