Częste pytania

Moją dziewczynę potrącił samochód, sprawca na miejscu zdarzenia legitymował się polisą OC, której ważność wygasła 2 dni wcześniej. Czy mimo to, moja dziewczyna ma szanse uzyskać odszkodowanie?

Tak. Jeśli umowa ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, nie została wypowiedziana a opłacił on pełną składkę za to ubezpieczenie, które właśnie wygasło, umowa ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych została zawarta na kolejny jednoroczny okres. Odszkodowanie zatem wypłaci zakład ubezpieczeń, z którym zawarł umowę sprawca wypadku.