Częste pytania

Miałem wypadek w autobusie. Otrzymałem odszkodowanie, natomiast Ubezpieczyciel przyznał mi 50% przyczynienia do zaistniałej szkody. Czy to nie za dużo jak na kwestię nie zapiętych pasów bezpieczeństwa?

Niezapięcie pasów bezpieczeństwa faktycznie, jest jednym z elementów przyczynienia Poszkodowanego, do powstałej szkody. Oszacowanie jego stopnia, należy do Ubezpieczyciela, powinien on uzasadnić wysokość uznanego stopnia przyczynienia. Możemy pomóc Panu w wyjaśnieniu tej kwestii. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić nam dokumenty, na podstawie których doszedł do takich, a nie innych wniosków.