Częste pytania

Kilka lat po otrzymaniu zadośćuczynienia za doznaną szkodę, pojawiły się u mnie bóle i nowe schorzenia kręgosłupa. Grozi mi kalectwo. Czy mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie?

Gdy po czasie, ujawniają się nowe okoliczności dotyczące szkody, których nie można było przewidzieć wcześniej, staramy się oodszkodowanie za dodatkową krzywdę. Pod uwagę w ocenie nowych okoliczności sprawy będzie brany związek przyczynowo-skutkowy czyli zależność pomiędzy wypadkiem, a doznaną krzywdą.