Częste pytania

Czy decyzja, którą wydało w mojej sprawie Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest ostateczna?

Nie. W każdej sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania Poszkodowany ma prawo złożyć pozew do sądu w tej sprawie. To orzeczenie sądu jest ostateczne.