Częste pytania

Z powodu wypadku straciłam szanse odbycia stażu, który był zaplanowany na sześć miesięcy, jakie dokumenty muszę przedstawić Ubezpieczycielowi, żeby uzyskać zwrot utraconego dochodu?

Do zasadnego zgłoszenia roszczenia koniecznym jest udokumentowanie częściowej niezdolności do pracy oraz udokumentowany spadek dochodu. Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu posiada przede wszystkim charakter wyrównawczy, przedstawimy zatem zaświadczenie z Urzędu pracy potwierdzające chęć przyjęcia Poszkodowanej na staż zawierające okres stażu oraz wynagrodzenie oraz historia choroby czy też zwolnienia lekarskie.