Słownik pojęć

BENEFICJENT

BENEFICJENT (łac. beneficium) oznacza dobrodziejstwo, przywilej, łaskę.
Beneficjent to osoba, która korzysta z cudzych świadczeń. To odnoszenie korzyści może wynikać z przepisów prawa bądź też może być skutkiem przestrzegania norm moralnych czy obyczajowych. Najczęściej w obrocie prawnym chodzi więc o:

  • osobę fizyczną lub prawną, której udzielono kredytu, albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja czy poręczenie;
  • osobę fizyczną albo prawną korzystającą z pomocowych środków z Unii Europejskiej;
  • wszystkich obywateli korzystających z usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w prawie wspólnotowym.