Słownik pojęć

CESJONARIUSZ

CESJONARIUSZ to osoba, na rzecz, której ubezpieczony (Cedent) przenosi prawa do świadczeń.