Słownik pojęć

DŁUŻNIK

DŁUŻNIK to osoba prawna lub fizyczna, obowiązana do uregulowania wobec innej osoby zwanej wierzycielem, zobowiązania czyli długu który może przybrać formę pieniężną lub rzeczową, wynikającego z istniejącego między nimi stosunku prawnego.