Słownik pojęć

FRANSZYZA INTEGRALNA

FRANSZYZA INTEGRALNA zwana inaczej warunkową; jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekroczyła przyjętej w umowie minimalnej wysokości, której minimum może być oznaczona kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia. Jeżeli szkoda jest wyższa od minimum, wówczas franszyzy integralnej nie stosuje się. Przykład z praktyki: umowa ubezpieczenia KL (kosztów leczenia), z tytułu której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeżeli ich wysokość nie przekroczyła 10-20 euro.