Słownik pojęć

FRANSZYZA

FRANSZYZA zwana też klauzulą umowną, to postanowienie umowy ubezpieczenia przerzucające na ubezpieczającego część poniesionej szkody.