Słownik pojęć

KOLIZJA DROGOWA

KOLIZJA DROGOWA to zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie np. samochód bądź skuter.