Słownik pojęć

KOMISARZ AWARYJNY

KOMISARZ AWARYJNY osoba fizyczna lub prawna zastępująca Ubezpieczyciela na terenie innego państwa w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W szczególności działalność komisarza awaryjnego polega na likwidacji szkód, dochodzeniu i egzekwowaniu regresów.