Słownik pojęć

KOMISJA LEKARSKA

KOMISJA LEKARSKA to zespół lekarzy orzeczników, którzy w obecności Poszkodowanego dokonują oceny zakresu obrażeń powypadkowych doznanych przez poszkodowanego. Komisja lekarska nie jest obligatoryjna. Towarzystwa ubezpieczeń nie mają obowiązku ich powoływania i przeprowadzania.