Słownik pojęć

KOSZTY DOJAZDÓW DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH

KOSZTY DOJAZDÓW DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH jest to specyfikacja sporządzona przez Poszkodowanego w której oświadcza, że w okresie choroby, spowodowanej wypadkiem, dojeżdżał do placówek medycznych w celu konsultacji, wizyty lekarskiej, wykonania badań, zakupu leków, odbycia rehabilitacji. Jeżeli dojazdy do placówek medycznych odbywały się własnym samochodem, wymaga się dokładnego sporządzenia ich ilości i długości, a także należy dołączyć kserokopię prawa jazdy osoby dowożącej, jej oświadczenie, odnośnie dowożenia osoby poszkodowanej do placówki medycznej na leczenie, jak również kopii dowodu rejestracyjnego samochodu. Jeżeli dojazdy odbywały się komunikacją miejską lub PKP, wówczas należy sporządzić specyfikację z uwzględnieniem dat i kosztów każdego dojazdu, oraz dołączyć do niej bilety uprawniające do przejazdu.