Słownik pojęć

KRZYWDA

KRZYWDA inaczej zwana jest szkodą niemajątkową, są to wszelkie skutki negatywne dla cielesnej i pschicznej kondycji Poszkodowanego, a więc te wszystkie naruszenia dóbr i interesów uprawnionego, które nie wywołują złego wpływu na jego majątek. Krzywda to wszystkie te czynniki, które w stopniu ujemnym wpływają na dobre samopoczucie, czyli cierpienie i ból. Jest ściśle powiązana z kompensacyjną funkcją zadośćuczynienia pieniężnego. Co prawda krzywdy, polegające na cierpieniach fizycznych i psychicznych nie mogą być w adekwatny sposób wyrównane za pomocą świadczeń pieniężnych, natomiast mają one łagodzić ujemne przeżycia Poszkodowanego przez dostarczenie mu środków majątkowych do dalszej egzystencji.