Słownik pojęć

LEGITYMACJA

LEGITYMACJA zwrot ten tożsamy jest z uprawnieniem.