Słownik pojęć

MOCODAWCA

MOCODAWCA to osoba upoważniająca inną osobę zwaną pełnomocnikiem, do działania w swoim imieniu poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Umocowanie innej osoby do działania w imieniu mocodawcy sprawia, że każda czynność pełnomocnika, dokonana oczywiście w zakresie umocowania, wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Mocodawca sam decyduje czy udzielić pełnomocnictwa, kogo uczynić pełnomocnikiem oraz do jakiego rodzaju czynności upoważnić pełnomocnika, ustalając zakres umocowania.