Słownik pojęć

NIEDBALSTWO

NIEDBALSTWO to pojęcie pochodzące z teorii prawa, tuż obok lekkomyślności jest jedną z postaci nieumyslnego spowodowania czynu zabronionego. W cywilistyce mówi się o nim również „rażące niedbalstwo”. Ważną cechą niedbalstwa jest fakt, że brak w nim zamiaru wyrządzenia szkody. Kiedy jednak istnieje możliwość przewidzenia szkody, mówmy o rażącym niedbalstwie. Synonimem tego zwrotu można określić nieumyślność.