Słownik pojęć

OC

OC powszechnie nazywana odpowiedzialnością cywilną, mając na myśli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. OC to jedno z rodzajów ubezpieczeń majątkowych. By zostać objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, należy podpisać umowę z zakładem ubezpieczeń. Na mocy takiej umowy, ubezpieczyciel przejmuje na siebie różnorodne, ekonomiczne skutki wydarzeń, w których wyniku osoby trzecie mogły w jakiś sposób ucierpieć.
Każdy samochód w Polsce musi mieć OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a dowody zawarcia OC sprawdzają policjanci.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, chroni przed roszczeniami ze strony poszkodowanych trzecich osób każdego, kto kieruje danym pojazdem w okresie trwania polisy. Podstawowa różnica między prawem polskim a niektórymi rozwiązaniami zagranicznymi jest taka, że w Polsce, ubezpieczenie zawiera się „na samochód”, a nie „na kierowcę”. Nie oznacza to jednak, że właściciel pojazdu nie może mieć roszczeń w stosunku do kierowcy. Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechanicznego to nie tylko kraksy i kolizje - to także szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, podczas jego załadunku i rozładunku oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania. Ubezpieczeniem OC objęte jest zatem także np. uszkodzenie drzwiami karoserii drugiego pojazdu, podczas wysiadania na zatłoczonym parkingu. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Jeśli zatem wybieramy się samochodem na urlop do któregoś z tych państw, nie ma obecnie obowiązku zawarcia odrębnego ubezpieczenia OC.