ODPOWIEDZIALNOŚC GWARANCYJNO-REPARTYCYJNA

ODPOWIEDZIALNOŚC GWARANCYJNO-REPARTYCYJNA to inaczej odpowiedzialność w ramach ubezpieczeń. Pojawia się ona w Kodeksie Cywilnym a w szczególności w przepisach szczególnych - prawa ubezpieczeniowego, jako współuczestnictwo potencjalnych sprawców szkód i osób nimi zagrożonych w tworzeniu ogólnego funduszu z którego wypłaca się odpowiednie odszkodowania.