Słownik pojęć

ODSZKODOWANIE

ODSZKODOWANIE jest to świadczenie, jakie należy się Poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która szkodę tę wyrządziła, bądź też która ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie może przybrać wiele form, których ustalenie zależy od woli osoby Poszkodowanej. Mowa tutaj o tzw. restytucji czyli przywróceniu stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to możliwe. Drugim sposobem jest zapłacenie określonej sumy pieniężnej mającej na celu rekompensację zaistniałej szkody. Odszkodowanie może pokrywać rzeczywiście wyrządzoną szkodę czyli straty które poniósł Poszkodowany oraz utracone korzyści, które mógłby on uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono. Odszkodowanie nie może być wyższe od szkody wyrządzonej a jego rolą jest jej wyrównanie. W wielu przypadkach zdarza się, że odszkodowanie jest niższe od rzeczywiście poniesionych strat przez Poszkodowanego. Mamy z nimi do czynienia gdy wynika to z ustawy bądź umowy, kiedy Poszkodowany przyczynił się do powstania bądź też zwiększenia zaistniałej szkody oraz gdy ze względu na stan majątkowy Poszkodowanego bądź też osoby odpowiedzialnej za szkodę, ograniczenie odszkodowania wynika z zasad współżycia społecznego.