Słownik pojęć

PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO to jednostronne oświadczenie osoby zwanej mocodawcą, na mocy którego inna osoba zwana pełnomocnikiem, staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.