Słownik pojęć

PODMIOT PRAWA

PODMIOT PRAWA to ten, kto może posiadać uprawnienia czyli prawa lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną. Podmiotowość prawną nadaje prawo. Każdy człowiek jest podmiotem prawa od chwili urodzenia aż do śmierci. Podmiotem prawa może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada zdolność prawną.