Słownik pojęć

PRZYCZYNIENIE

PRZYCZYNIENIE jest to świadczenie, które obniża się w przypadku przyczynienia się do powstania szkody bądź powiększenia jej rozmiarów przez poszkodowanego. Do instytucji zadośćuczynienia stosuje się przepisy ogólne. Dopuszczalne jest ono w sytuacji, gdy ktoś przyczynił się do powstania szkody lub do zwiększenia jej rozmiarów. Orzecznictwo do tego przepisu jednoznacznie stwierdza, iż stosownie do okoliczności a zwłaszcza do stopnia winy obu stron stosuje się instytucję przyczynienia. Doskonałym przykładem tego typu zachowań może tutaj być - spożywanie wraz z kierowcą alkoholu, nagłe i niespodziewane wtargnięcie pod koła, czy też brak zapięcia pasów - a okoliczności te miały wpływ negatywny na rozmiar doznanych przez poszkodowanych obrażeń. Przyczynienie się poszkodowanego powinno być rozpatrywane pod kątem widzenia związku przyczynowego między zachowaniem się poszkodowanego, a powstaniem szkody. Średnia wysokośc potrąceń odszkodowawczych:

  • sprawcą jest małoletni poniżej 13 lat – 30-50%
  • brak pasów bezpieczeństwa – 10-40%
  • jazda z nietrzeźwym kierowcą – 20-50%
  • wtargnięcie na jezdnię – 20-80%