Słownik pojęć

REASEKURACJA

REASEKURACJA jest to ubezpieczenie ubezpieczycieli, co oznacza cesję części lub całości ryzyka wraz z częścią (lub całością) składek innemu ubezpieczycielowi. W zamian reasekurator zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego, za które odpowiedzialny jest cedent ryzyka. Obecnie występują dwie tezy co do tego czym właściwie jest reasekuracja. Jedna z nich traktuje reasekurację jako osobną umowę, druga natomiast jako ubezpieczenie ubezpieczenia. Z prawnego punktu widzenia jednak sprzeczne jest uznanie reasekuracji za ubezpieczenie ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczenie samo w sobie zakłada brak zysku (działanie do niego zmierzające jest przestępstwem) ze strony ubezpieczającego się. Natomiast w reasekuracji podmiot przekazujący część ryzyka osiąga zysk w postaci prowizji od reasekuratora.