Słownik pojęć

REKOMPENSATA

REKOMPENSATA to odszkodowanie, wyrównanie, wynagrodzenie strat, szkód, trudów, czy przykrości.