Słownik pojęć

RENTA INWALIDZKA

RENTA INWALIDZKA to miesięcznie wypłacane świadczenie osobom niezdolnym do pracy ze względu na stan ich zdrowia, pod warunkiem, że choroba będzie trwać, co najmniej rok lub jest chorobą śmiertelną. Warunkiem do otrzymania renty inwalidzkiej jest również odpowiedni staż pracy, w okresie poprzedzającym rozpoczęcie choroby, objęty systemem świadczeń Ubezpieczenia Społecznego. Od osób, które zachorowały przed ukończeniem 24 roku życia, wymagane jest posiadanie półtora roku pracy, w okresie ostatnich trzech lat, przed rozpoczęciem choroby.
Od osób w wieku od 24 do 30 lat, wymagane jest, na ogół, posiadanie okresu wypracowanych lat równemu połowie okresu miedzy 21-szym rokiem życia a momentem zachorowania. Od osób w wieku 31 lat i starszych, wymagany okres przepracowanych lat uzależniony jest od wieku, w jakim zachorowali. Konieczne jest natomiast posiadanie pięciu przepracowanych lat, tuż przed rozpoczęciem choroby, z dziesięciu ostatnich lat pracy.