Słownik pojęć

SAMOPOMOC

SAMOPOMOC polega na przywróceniu własnym działaniem podmiotu uprawnionego do stanu zgodnego z treścią przysługującego mu prawa podmiotowego lub chronionego prawem stanu faktycznego albo na podjęciu takich działań, które zabezpieczają zaspokojenie jego praw podmiotowych . Samopomoc ma zatem charakter restytucyjny.