Słownik pojęć

SANKCJA

SANKCJA to określona w normie prawnej konsekwencja naruszenia prawa stosowana i egzekwowana przez organy państwowe. Każda norma prawna dzieli się na trzy części: hipotezę, dyspozycję i sankcję. Hipoteza określa sytuację, której zaistnienie powoduje, że dana norma będzie miała zastosowanie. Dyspozycja wskazuje sposób zachowania, precyzuje, co jest zabronione, a co jest dozwolone. Sankcja określa skutki, jakie wywoła niezastosowanie się do dyspozycji normy. Rozróżnia się sankcje represyjne, egzekucyjne i nieważności. Najczęściej stosowana jest sankcja represyjna, ma ona stanowić dolegliwość dla podmiotu, który nie stosuje się do zasad prawa. Przykładem takiej sankcji może być pozbawienie wolności, grzywna czy zakaz wykonywania zawodu. Sankcja egzekucyjna jest stosowana jako środek zmuszenia podmiotu zachowującego się niezgodnie z prawem do osiągnięcia takiego stanu rzeczy, jaki powinien mieć miejsce, gdy są realizowane postanowienia przepisów. Sankcja nieważności powoduje bezskuteczność czynności prawnej – nieważność testamentu sporządzonego niezgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym.