Słownik pojęć

SZKODA

SZKODA w języku powszechnym najogólniej można stwierdzić, że określenie to odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach i interesach prawnie chronionych, których osoba Poszkodowana doznała wbrew swej woli. Wyróżniamy na grucie cywilistyki dwa rodzaje szkód: szkoda osobowa oraz szkoda majątkowa.