Słownik pojęć

UBEZPIECZAJĄCY

UBEZPIECZAJĄCY to strona umowy ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej i zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej.