Słownik pojęć

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE Ubezpieczeniem dobrowolnym jest np. ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) chroniące przed konsekwencjami zniszczenia, czy też kradzieży naszego wspaniałego samochodu. Warto wspomnieć, że w przypadku zakupu samochodu na kredyt, bank żąda wykupienia tego ubezpieczenia jako zabezpieczenia udzielonego kredytu. Następuje wtedy cesja (czyli przekazanie praw) ewentualnego odszkodowania na rzecz banku-kredytodawcy. Innymi ubezpieczeniami spośród ubezpieczeń dobrowolnych są: ubezpieczenia domu od ognia i innych zdarzeń losowych ( gdyby - dajmy na to - pękła rura w naszym mieszkaniu ), ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, takich jak ryzyko utraty zatrudnienia, ryzyko niewystarczających dochodów (wykupywane na przykład jako zabezpieczenie przyszłych rat kredytu mieszkaniowego) czy ubezpieczenia na życie. Nie musimy zawierać tych ubezpieczeń, nie ma takiego przymusu, natomiast należy zadać sobie pytanie czy jest nas stać na poniesienie konsekwencji braku danego ubezpieczenia.