Słownik pojęć

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE to bardzo istotna rzecz, która wpływać będzie na życie naszych najbliższych po naszej śmierci. Zabezpieczenie finansowe pomoże im, po naszej śmierci. Suma takiego ubezpieczenia powinna zatem odpowiadać naszym realnym zdolnościom finansowym, które do tej pory dostarczaliśmy do rodziny. Istotna jest również kwestia poczucie przez nas bezpieczeństwa.